Nederlands | English  
 
 
 
Partners
 
Implementatie Partners
 
 
Acumen is een klein maar bijzonder adviesbureau dat gespecialiseerd is in het verhogen van de effectiviteit van organisaties. Onze werkwijze gaat uit van een helder geformuleerde strategie die gebruikt wordt voor de optimalisatie van de bedrijfsvoering. De services van B'Acumen zijn er op gericht een diagnose te stellen, een oplossing aan te dragen en verantwoordelijkheid te nemen voor de implementatie van de oplossing met als resultaat: verhoogde rendementen door een optimale business alignment.
 
  
 
Als management wilt u dat de juiste dingen worden gedaan. U wilt dat de schaarse resources worden ingezet op die projecten en activiteiten die de grootste bijdrage leveren aan uw strategische bedrijfsdoelen. En dat zelfde geldt voor de vaak beperkte financiële middelen. Maar de veelheid van projecten, de verschillende belangen van individuele manager, de onvoorspelbare technische consequenties en mogelijkheden almede de onderlinge afhankelijkheden tussen projecten onderling maken het zeer moeilijk om een afgewogen keuze te maken welk project de hoogste prioriteit krijgt, zonder een goed ingericht proces en een speciaal ontworpen instrument.
 

emc.jpg

Effective Management Consultancy (EMC) is een organisatieadviesbureau met een internationale dekking dat succesvol organisaties door veranderingsprocessen loodst. EMC ondersteunt profit en not-for-profit organisaties hun Business Change in een geplande, gestructureerde manier vorm te geven op een “end-to-end” manier, vanuit de formulering van de strategische doelstellingen, via het ontwerp van de inrichting van de relevante bedrijfsprocessen en ICT infrastructuur tot en met de feitelijke implementatie van de resultaten, op elk niveau in de organisatie.
 
 
 
Novius geeft richting aan complexe business-transformaties van organisaties door een op de strategie afgestemde, geďntegreerde inzet van ICT en nieuwe organisatieconcepten. Dagelijks voeren ruim honderd Novius professionals , samen met directies, lijnmanagers en informatie / ICT-deskundigen opdrachten uit bij onze klanten. Deze opdrachten zijn zeer divers, maar bevinden zich altijd op strategisch en tactisch niveau en binnen de driehoek strategie, informatievoorziening en organisatieverandering.
 
 
Technologie Partners
 
 
 
Adaptive levert wereldwijd Enterprise Architectuur Repository oplossingen aan grotere organisaties en overheden. Adaptive betreft een eenduidige geautomatiseerde kennisomgeving voor het laden, opslaan, integreren, analyseren, visualiseren en delen van kennis en modellen van onder meer organisatie strategie, processen, mensen, ICT en andere middelen. Met de Enterprise Architectuur Repository kunnen complexe relaties worden beheerd tussen organisatie-objecten.
 

kp.jpg

KnowledgePlaza is een bedrijf dat actief is op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van bedrijfstoepassingen. KnowledgePlaza is een innovator, die zich wijdt aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe bedrijfstoepassingen gebaseerd op de modernste Web technologie. KnowledgePlaza is ook een partij voor het leveren van professionele ASP (Application Service Provider) diensten.


© All Rights Reserved • Powered by Webza